Higijena i zdravlje prilikom tetoviranja

Imajte na umu da je, ukoliko ste se odlučili da svoje telo ukrasite trajnim ili polutrajnim slikama, higijena i zdravlje prilikom tetoviranja treda da su uvek na prvom mestu. U slučaju da se ovaj postupak obavlja u nehigijenskim uslovima, ili uz nedovoljnu ili nestručnu sterilizaciju instrumenata, javljaju se brojne opasnosti. Takođe, ukoliko osoba koja obavlja tetoviranje nije adekvatno zaštićena , kao i u slučaju da nije sprovedena odgovarajuća priprema kože pre tetovitanja, moguće je da se ovaj estetski poduhvat vrlo loše završi.

HIGIJENA I ZDRAVLJE PRILIKOM TETOVIRANJA

Prva i osnovna stvar koju morate da znate je ta da je izbor salona i majstora isključivo na vama. Zdravlje treba da vam bude uvek na prvom mestu. Pošto prilikom tetoviranja, dolazi do bušenja kože i blagog krvarenja, bolesti koje se prenose dodirom ili krvlju se mogu preneti u toku procesa izrade vaše tetovaže. Naravno, ukoliko se tattoo majstor pridržava pravila o higijeni, skoro je nemoguće da dobijete ili da vi prenesete neku bolest. Hepatitis je najčešća bolest koja je pominje kada se radi o tetoviranju. Jedan od razloga je i taj što mušterije obično nisu svesne ni da ga imaju kada su došle u salon.

tetovaze tetovaža higijena zdravlje tetoviranje
Nekoliko modela različitih igala za tetoviranje

Stoga je nužno da tattoo majstori budu vrlo detaljno upoznati sa svim postupcima koje higijena prilikom tetoviranja podrazumeva, kako njihovo i zdravlje klijenata ne bi bilo narušeno. Najpre je potrebno da osoba koja radi tetovažu, pre bilo kakvog kontakta sa mušterijom, pažljivo opere ruke, kao i deo kože klijenta na kome će da radi tetovažu. Tatoo majstori sve vreme postupka obavezno moraju da nose zaštitne rukavice, i to one za jednokratnu upotrebu. Igle kojima se radi tetovitanje moraju, takođe, da budu namenjene jednokratnoj upotrebi, a pravila predviđaju da klijentu treba da bude pokazan nov i neotvoren paket sterilnih igala, koji će se potom, u njegovom prisustvu otvoriti. Ostala oprema koja nije predviđena za jednokratnu upotrebu mora da bude sterilisana pre svakog korišćenja, i to u autoklavama, za koje postoji validan sertifikat.

tetoviranje tetovaze tetovaža na ruci
Igle za tetoviranje

Napominje se, takođe, da je neophodno koristiti i nekontaminirano mastilo za izradu tetovaža, pa se zbog toga zahteva da, neposredno pre tetoviranja, pred samim klijentom, bude otvoren novi paket mastila. Kada se tetoviranje završi, rana mora da bude tretirana na odgovarajući način, kako zdravlje mušterije i tatoo majstora ne bi bilo dovedeno u pitanje. Treba je, dakle, nekoliko puta obrisati potpuno čistim i nekorišćenim ubrusom, koji je prethodno pokvašen.

tetoviranje tetovaže tetovaža higijena rukavice
Jednokratne rukavice

Valja pomenuti i to da se sav iskorišćeni pribor, koji je predviđen da se upotrebi samo jednom, uništava prema pravilima koja se odnose na medicinski otpad, ali i da je neophodno da se održava i higijena prostorija i radnih stolova u tattoo salonima. Oni se moraju čistiti toplom vodom i odgovarajućim deterdžentom ili, pak, nekim dezinfekcionim sredstvom. U ovim prostorijama ne bi trebalo da se puši, a vazduh je preporučljivo prečišćavati pomoću jonizatora.

tetoviranje tetovaže tetovaža sterilizator
Autoklava

Dijelovi mašinice za tetoviranje koji nisu za jednokratnu upotrebu se moraju sterilisati nakon svake upotrebe. Ovdje se prvenstveno misli na ležište za igle i cev u kome se to ležište nalazi(naravno, ovo zavisi od modela do modela mašinice). Jedina ispravna sterilizacija ovih delova je pomoću autoklava kakve možemo videti u bolnicama ili kod zubara. Autoklav je uređaj koji vrši sterilizaciju. Ovi uređaji koristeći visoke temperature, pare ili pritisak sterilišu delove koji su neophodni da se sterilišu.

Ukoliko se tetoviranje sprovodi na ovakav način, to bi trebalo da bude potpuno bezbedan proces. No, u suprotnom, postoji velika verovatnoća da se klijent ili tattoo majstor zarazi nekim virusom ili bakterijom, koje izazivaju bolesti, neke čak i opasne po život. To su, pre svega, hepatitis B i C, HIV infekcija, tetanus, stafilokokna infekcija, tuberkuloza, ali i razne površinske gljivične i bakterijske infekcije kože.

Budući da još ne postoje zakoni koji određuju šta tačno podrazumeva higijena i zdravlje prilikom tetoviranja, osobe koje žele da na ovakav način ukrase svoje telo moraju biti zaista obazrive. Osnovna preporuka je da se dobro raspitaju o salonu u kome su odlučili da urade tetovažu i uvere se da u njemu rade licencirani stručnjaci, koji znaju kako se bezbedno obavlja postupak tetoviranja. Takođe treba da obrate pažnju u samom salonu na to da li je tattoo majstor odgovarajuće zaštićen i da li se igle i ostali pribor otvaraju pred njima.